Kostka

Kostka porfirowa w odroznieniu od granitowej posiada powierzchnie naturalna nielupana. Dostepna w kolorach „Camparta” i Del Gorsa”. Roznorodnosc produkowanych wymiarow pozwala nam na odpowiednie dobranie i przeznaczenie uzytkowe ale także na spore oszczednosci.

  • Kostka typ 4/6 – przeznaczona jest dla ruchu pieszego i kolowego lekkiego
  • Kostka typ 6/8 – przeznaczona jest dla ruchu pieszego i kolowego sredniego
  • Kostka typ 8/10 – przeznaczona jest dla ruchu pieszego i kolowego ciezkiego
  • Kostka typ 10/10 – przeznaczenie w zaleznosci od grubosci, format powierzchni widocznej pozwala nam na ukladanie liniowe

Podtawowe formaty:

Kostka Wymiar Waga kg/m2 Szt/m2
4/6 cm od 4 do 6 cm 100 290/300
6/8 cm od 6 do 8 cm 135 155/160
8/10 cm od 8 do 10 cm 180 95/100
10x10x4/6 10×10, grubość od 4 do 6 cm 110 81/85
10x10x6/8 10×10, grubość od 6 do 8 cm 140 81/85
10x10x4/6 10×10, grubość od 8 do 10 cm 190 81/85